دانلود Shortcut Run 1.6 – شورتکات ران برای اندروید – فرار از میانبر

جدید دانلود Shortcut Run 1.6 – شورتکات ران برای اندروید – فرار از میانبر

دانلود Shortcut Run – شورتکات ران برای اندروید

بازی فرار از میزانبر برای اندروید

دانلود Shortcut Run - شورتکات ران برای اندروید

Shortcut Run شورتکات ران یا به ترجمه فارسی فرار از میانبر یکی از بازی های نسبتا جدید اندرویدی است که توانسته در پلی استوری مورد دانلود و نصب با اعداد بیش از 5 میلیون بار دست یابد. هامنطور که از نام بازی پیداست شما باید به شخصیت مد نظر بازی کمک کنیدذ تا بتوانند از موانع از طریق میانبرها و تصمیم های شما عبور کند و یه سطح های بالاتری دست یابد. در برابر مخالفان مسابقه دهید و تمام تخته های کف را که می توانید در طول راه انتخاب کنید ، جمع کنید!
اگر به اندازه کافی باهوش هستید ، از مسیر خود دور شوید و پل هایی را بسازید و میانبرهایی را برای رسیدن به خط پایان قب...