دانلود Kings Hero 2: Turn Based RPG 1.914 – بازی پادشاهان قهرمان 2 اندروید + مود

جدید دانلود Kings Hero 2: Turn Based RPG 1.914 – بازی پادشاهان قهرمان 2 اندروید + مود

دانلود Kings Hero 2: Turn Based RPG – بازی پادشاهان قهرمان 2 برای اندروید

آخرین ورژن بازی Kings Hero 2 + مود شده

دانلود Kings Hero 2: Turn Based RPG - بازی پادشاهان قهرمان 2 برای اندروید

Kings Hero 2: Turn Based RPG پادشاهان قهرمان 2 یکی از بازی های آر پی جی عالی برای اندروید می باشد که نسخه دوم از بازی پادشاهان قهرمان 1 است. در این بازی، بازیکن از طریق یک دنیای فانتزی بزرگ سفر می کند و شما در برخی از مسابقات با ارواح بد مبارزه می کنید و جمع آوری آثار باستانی برای به چالش کشیدن کارفرمایان دیگر به کاربگیرید. در بازی می توانید شاهد جنگ های تاکتیکی باشید که عبارت است از جنگ هایی که در یک نقشه کوچک با یک شبکه شش ضلعی رخ می دهند، دارای استراتژی مبتنی بر نوبت هستند. در ابتدا، بازیکن می تواند از ...