دانلود Hide Online 3.0.2 – بازی اکشن مخفی کردن آنلاین برای اندروید !

جدید دانلود Hide Online 3.0.2 – بازی اکشن مخفی کردن آنلاین برای اندروید !

دانلود Hide Online – بازی اکشن مخفی کردن آنلاین برای اندروید

آخرین ورژن بازی Hide Online اندروید

دانلود Hide Online - بازی اکشن مخفی کردن آنلاین برای اندروید

Hide Online بازی جالب اندرویدی در سبک بازی های اکشن می باشد که نحوه بازی کمی متفاوت نسبت به دیگر بازی های اکشن است که حداقل تنوع جذابی را برای کاربران در موبایل فراهم می کند. بازی چند نفره ، آنلاین و اکشن است که در آن بازیکنان موارد پنهان شما را باید به نوعی پیدا و تیرباران کنند! البته سازنده بازی به این نحوه بازی که بازیکنان می پردازنند ، سبک شکاری می نامد که موارد پنهانی را شناسایی کرده و شکار می کنند. مخفی کردن به عنوان یک بازیکنان دیگر در هر اتاق جهت فرار کردن که این موا...